مرتب سازی بر اساس:
12 کالا
کابل شبکه ۱۰۰ متری تسکو TNC 1010 CAT5
290,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه ۱۰۰ متری تسکو TNC 1610 UTP CAT6
450,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۳ متری تسکو TNC 530 CCU CAT5
19,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۱۰ متری تسکو TNC 5100 CCU CAT5
45,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۳۰ سانتی‌متری تسکو TNC 603 CCU CAT6
12,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۱ متری تسکو TNC 610 CCU CAT6
16,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۲ متری تسکو TNC 620 CCU CAT6
20,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۳ متری تسکو TNC 630 CCU CAT6
24,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال
کابل شبکه پچ کورد ۱۰ متری تسکو TNC 6100 CCU CAT6
50,000 تومان

فروشنده : دانش دیجیتال